חסכון בחשמל משמעותו חיסכון באנרגיה, וחסכון באנרגיה משמעותו הקטנת הזיהום של כדור הארץ. כולנו צורכים חשמל רב, והפקתו של זה כרוכה בשריפת דלקים שמזהמת את עולמנו. כל חסכון בחשמל – קטן ככל שיהיה – מסייע במלחמה הגדולה של המאה ה-21, המלחמה על שימור כדור הארץ.

חסכון בחשמל הוא בעיקרו עניין של מודעות: חסכון בחשמל באמצעות שימוש מושכל בדוד שמש לחימום מים; חסכון בחשמל באמצעות חימום מתון בחורף וקירור מתון בקיץ; חסכון בחשמל באמצעות תוכניות כביסה חסכוניות בטמפרטורה נמוכה; חסכון בחשמל באמצעות ייבוש כביסה בשמש במקום במייבש כביסה; חסכון בחשמל באמצעות כיבוי התאורה כאשר זו איננה הכרחית; חסכון בחשמל באמצעות מעבר לשימוש בנורות חוסכות אנרגיה; חסכון בחשמל באמצעות התבססות על תאורה טבעית במקום מלאכותית – כל אלו צעדים פשוטים ואפשריים, שיכולים לצמצם בקלות את חשבון החשמל שלנו, ובהרבה.

דרך מעניינת ואטרקטיבית להשגת חסכון בחשמל היא השימוש בתאורת גינה במתח נמוך והשימוש בתאורת לדים כסימון ו.. או הארת הגינה במתח נמוך פירושה חסכון בחשמל לטווח ארוך, משום שמטבעה של תאורת גינה לדלוק ברציפות שעות ארוכות. כמובן, השימוש במתח נמוך אינו רק למטרת חסכון בחשמל אלא גם לשם הבטיחות, משום שגינה היא מטבעה סביבה רטובה ומועדת לשימושם של ילדים. תכנון מראש של תאורה לגינה במתח נמוך חיוני אם כן לשם השגת חסכון בחשמל ולהגברת הבטיחות.

חסכון בחשמל הוא אומנם חיסכון קטן, אך כל חסכון בחשמל הוא חיסכון משמעותי. מתקנים אלו גם כבים ונדלקים אוטומטית עם חיבור לשעון שבת  ולכן התקנתם מונעת את כל המקרים בהם נשכחת תאורת הגינה פועלת בשעות היום.