האם תאורת גינה עם נורות לד בהכרח תהייה יותר יקרה לעומת תאורה עם נורות הלוגן ?8

תאורת לד לא תהיה בהכרח יותר יקרה , בתאורת הלוגן משתמשים בשנאים גדולים ויקרים יותר גם הכבלים יהיו יותר
עבים ומחירם גבוה יותר , כך שבסיכומו של דבר העלות תהייה דומה .