איך התכנון מתבצע ? הרי אין באפשרותי "להביא את הגינה" איתי !?6

מומלץ לצלם את הגינה אפילו בסמרטפון , במידה וזו גינה בתכנון להביא את התוכניות לפגישה. לבדוק אלו הכנות חשמל יש לכם בגינה מומלץ להתיעץ עם חשמלאי, מומלץ לקבוע פגישה עם אחד מהיועצים שלנו מראש. במידה ויש צורך אחד היועצים יבקר פיזית בגינה.